Održana 71. sjednica Savjeta Centralne banke


31/07/2020

Na 71. sjednici Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner Centralne banke, dr Radoje Žugić, Savjet je donio Rješenje o oduzimanju odobrenja platnoj instituciji „Diners Club International Montenegro“ d.o.o. Podgorica za pružanje platne usluge – izdavanje i/ili prihvatanje platnih instrumenata jer pomenuta platna institucija nije održavala iznos sopstvenih sredstava na nivou koji propisuje Zakon o platnom prometu, niti je sprovela mjere koje joj je naložila CBCG u pravcu usklađivanja poslovanja sa zakonom.


Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj 2020. godine. Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama.


Takođe, na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama odluka i drugih akata Centralne banke Crne Gore zbog promjene obaveznosti upotrebe pečata od strane privrednih društava. Pomenuta odluka je donijeta radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, kojim je, u cilju smanjenja biznis barijera, ukinuta obaveznost upotrebe pečata od strane privrednih društava. Dakle, novina danas usvojene odluke je u tome što se, u svim odlukama i drugim aktima CBCG, obavezna upotreba pečata zamjenjuje mogućnošću upotreba pečata od strane privrednih lica, osim kada ta lica posluju elektronskim putem u kom slučaju su dužna da koriste elektronski pečat.


Savjet je usvojio i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa. Novim izmjenama i dopunama se, između ostalog, preciznije određuju pojmovi „rezident“ i „nerezident“, u cilju jasnije primjene Odluke. Dalje, Odlukom se određuje poseban tretman transakcionih računa pri statusnim promjenama banaka, kako bi im se olakšalo poslovanje u tim slučajevima. Pored navedenih, ovom odlukom se propisuje niz izmjena i dopuna u cilju pojednostavljivanja procedura otvaranja i ukidanja transakcionog računa.

Savjet je usvojio Odluku o dopunama Odluke o sopstvenim sredstvima platnih institucija i Odluku o dopunama Odluke o sopstvenim sredstvima institucija za elektronski novac. Ovim odlukama se propisuje obaveza platne instuticije i institucije za elektronski novac da kvartalno izvještavaju Centralnu banku o visini sopstvenih sredstava i minimalnim zahtjevima za sopstvenim sredstvima. Na ovaj način će CBCG biti u mogućnosti da efikasnije prati nivo sopstvenih sredstava platnih i insitucija za elektronski novac, što je važan parametar preko koga se prati i sigurnost i stabilnost njihovog poslovanja.