Održana sjednica Savjeta CBCG


30/03/2021

Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije COVID 19 na finansijski sistem.

Prva izmjena Odluke odnosi se ne produženje trajanja moratorijuma na otplatu kredita za one korisnike kojima je u periodu od 31. marta 2020. godine ili kasnije prestao radni odnos kao posljedica negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19, i to do 31. decembra tekuće godine.

Usvojena je i izmjena kojom se proširuje spisak prioritetnih djelatnosti u smislu Odluke, odnosno obuhvat korisnika kredita koji imaju pravo na ranije usvojene mjere Centralne banke (moratorijum, odobravanje i restrukturiranje kredita uz preferencijalni regulatorni tretman). Na pomenuti spisak je uključena djelatnost prijema i otpreme putnika i autobusa u drumskom saobraćaju, pod šifrom 5221: Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju.

Savjet je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.