Održana sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore


30/01/2020

Danas je održana 58. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.


Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za novembar 2019. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2019. godini.


Članovi Savjeta upoznali su se sa Izvještajem o toku stečajnog postupka u IBM banci za period 01. jun - 31. decembar 2019. godine. Stečajni upravnik IBM banke je prezentovao dosadašnje aktivnosti koje su se uglavnom odnosile na unovčavanje imovine i isplatu obaveza prema povjeriocima. Saopšteno je da je u periodu od trenutka uvođenja stečaja u ovu banku (4. januara 2019. godine) do 31.12.2019. godine, izvršena isplata prema Fondu za zaštitu depozita u iznosu od 16,3 miliona eura, što predstavlja 73% ukupne obaveze prema Fondu. Sugerisano je da stečajna uprava i u narednom periodu nastavi da ulaže napore kako bi se stečajni postupak odvijao na što efikasniji način i okončao u što kraćem roku.


Savjet je razmatrao i druga tekuća pitanja iz svoje nadležnosti.