SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


10/12/2020

U cilju objektivnog informisanja javnosti CBCG saopštava sljedeće:


Guverner Centralne banke Crne Gore, koji je ujedno Guverner Crne Gore u MMF-u je 16.10.2020. godine dobio pismo od izvršnog direktora Holandsko-belgijske konstituence Entonija De Lanoja, u kome izvršni direktor De Lanoj poziva guvernera da mu pomogne u kreiranju kontakta sa predloženim mandatarom i njegovim timom. 


Guverner je promptno, istog dana, uputio dopis (u prilogu) predsjedniku Skupštine Crne Gore, kao tada jedinom izabranom organu nove vlasti, kao i ministru finansija. U prilogu prilažemo kopiju ovih pisama. 


Poslije uspostavljanja kontakta (koji je obezbijedila CBCG) između Kancelarije izvršnog direktora i našeg predstavnika u MMF-u gospodina Voinea Liviua, i predloženog mandatara i njegovog tima, gospodin Liviu nas je pitao da li bi CBCG bila spremna da na preostalim sastancima tokom Godišnjih sastanaka, uključujući i sastanak sa gospodinom Alfredom Kamerom, Direktorom MMF-a za Evropu i sastanak sa gospodinom Srikantom Sešadrijem – šefom Misije MMF-a za Crnu Goru budu i predstavnici tima predloženog mandatara. CBCG je odgovorila potvrdno, i prihvatila prijedlog u skladu sa svojim mandatom. Ministarstvo finansija nije dalo saglasnost na ovaj prijedlog. 


Za sve gore navedeno, postoji komunikacija sa MMF-om, Ministarstvom finansija i predsjednikom Skupštine Crne Gore, a takođe se o istom možete direktno informisati kod izvršnog direktora Holandsko-belgijske konstituence.


S obzirom na to da će Vlada veoma brzo imati razgovore sa izvršnim direktorom Holandsko-belgijske konstituence, to će biti najbolje mjesto da se direktno predoči objektivno i transparentno djelovanje CBCG tokom perioda održavanja Godišnjih sastanaka MMF-a i Svjetske Banke.


U skladu sa mandatom i misijom CBCG, ostajemo posvećeni nastavku saradnje sa Vladom i svim zvaničnim institucijama naše Države.