SAOPŠTENJE


25/02/2019

Povodom interesovanja medija o toku procesa dokapitalizacije Atlas banke AD Podgorica, Centralna banka Crne Gore daje sljedeće 


SAOPŠTENJE


Imajući u vidu da do danas nije izvršen upis i uplata emitovanih akcija od strane postojećih akcionara u postupku dokapitalizacije Atlas banke AD Podgorica u privremenoj upravi, stekli su se uslovi da privremeni upravnik ove banke obavijesti Komisiju za tržište kapitala o ishodu emisije akcije banke, radi dobijanja rješenja o neuspješnosti emisije. 


Nakon toga, privremeni upravnik dostaviće Komisiji zahtjev za odobravanje prospekta radi javne ponude, odnosno prodaje akcija Atlas banke AD Podgorica licima koja nijesu postojeći akcionari banke.