Sastanak guvernera CBCG sa novoimenovanim šefom Kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori


23/11/2021

Guverner CBCG dr Radoje Žugić sastao se sa novoimenovanim šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori Remonom Zakariom

Guverner Žugić je upoznao gospodina Zakaria i njegove saradnike sa stanjem u bankarskom sektoru, sa posebnim osvrtom na rezultate nedavno sprovedenog procesa Procjene kvaliteta aktive (AQR). On je naveo da je bankarski sistem i u uslovima pandemije ostao stabilan, otporan i visoko likvidan, zahvaljujući efektima 10 paketa mjera koje je CBCG sprovodila na planu očuvanja finansijske stabilnosti, a koje su međunarodne finansijske institucije, posebno MMF i ECB, ocijenile adekvatnim i pravovremenim. Guverner Žugić je šefa kancelarije EBRD-a informisao i o prioritetima CBCG u narednom periodu.


“Modernizacija platnog prometa, digitalizacija i uvođenje sistema instant plaćanja, kao i projekti vezani za zelenu ekonomiju su prioriteti u narednom periodu”, istakao je Žugić.


Šef kancelarije EBRD-a gdin Zakaria je ukazao na snažan partnerski odnos koji EBRD razvija sa institucijama i privatnim sektorom u Crnoj Gori.


“Ključni prioriteti u narednom periodu će biti jačanje konkurentnosti privatnog sektora i podrška tranziciji ka zelenoj ekonomiji”, kazao je Zakaria.


Sagovornici su se osvrnuli i na projekat osnivanja Kreditno-garantnog fonda, kao nezavisne javne institucije, koji je ušao u drugu fazu. Guverner Žugić je istakao da je Kreditno-garantni fond važan segment za pružanje podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, posebno u uslovima COVID krize, dok je gdin Zakaria naglasio važnost podrške CBCG u osnivanju KGF-a.


“Kreditno – garantni fond je neophodan, jer će omogućiti finansijskim institucijama da povećaju svoje kreditne kapacitete i olakšaju pristup finansijama, posebno preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzećima pogođenim pandemijom COVID-19”, rekao je Zakaria.