Savjet za finansijsku stabilnost


Sa ciljem sveobuhvatnog, sistemskog pristupa u očuvanju stabilnosti sistema, djeluje Savjet za finansijsku stabilnost, u čijem radu, osim predstavnika CBCG, učestvuju i predstavnici Ministarstva finansija, Komisije za tržište kapitala i Agencije za nadzor osiguranja. Savjet za finansijsku stabilnost u Crnoj Gori osnovan je u julu 2010. godine donošenjem Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost („Sl. list Crne Gore“, br. 44/10), a počeo je sa radom u oktobru iste godine. Ovo tijelo predstavlja efikasnu platformu za konsultacije o pitanjima finansijske stabilnosti. Aktivnosti u okviru rada Savjeta usmjerene su na cilj sprečavanja ili ublažavanja sistemskih rizika u finansijskom sistemu Crne Gore, kao cjeline, kako bi se obezbijedilo očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i smanjili uticaji faktora koji bi mogli ugroziti finansijsku stabilnost u zemlji.