Međunarodni dan muzeja 2017.


Izložba „Crne Gora – ekološka država kao motiv na novcu“

Muzej novca je po šesti put učestvovao u obilježavanju 18. maja, Međunarodnog dana muzeja, otvaranjem izložbe „Crne Gora – ekološka država kao motiv na novcu“.


Izložba je rezultat nagradnog konkursa koji Centralna banka Crne Gore tradicionalno realizuje u saradnji sa Srednjom likovnom školom „Petar Lubarda“ sa Cetinja. Učenici su pripremili radove na zadatu temu, vizuelno oblikujući novac kroz kombinaciju crteža, akvarela, digitalno dizajniranih kompozicija i vajarskih radova.


Prvu nagradu od 300 eura osvojila je Zorana Đukić, drugu u iznosu od 200 eura su ravnopravno podijelili Aleksa Vuksanović i Mila Stojanović, dok je treća nagrada u iznosu od 100 eura pripala Marku Bulatoviću.


Izložbu je otvorio Todor Cicmil, direktor Trezora Centralne banke Crne Gore, a nagrade autorima najboljih radova uručio je direktor Muzeja novca Miodrag Kirsanov.


Katalog izložbe „Crna Gora ekološka država na novcu“, maj 2017.


„Međunarodni dan muzeja 2017“