Monetarne finansijske institucije


U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične monetarne i finansijske statistike. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o bankama („Sl. list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10 i 40/11) i Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, br. 83/17).


Statistika monetarnih finansijskih institucija Ažurirano: 09. 09. 2019. g.