Ostale finansijske institucije


U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične monetarne i finansijske statistike. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Zakonom o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Sl. list Crne Gore“, br. 73/17) i Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 64/12). Podaci se Centralnoj banci dostavljaju na mjesečnom nivou, u eurima.


Statistika mikrokredinih finansijskih institucija Ažurirano: 23. 09. 2019. g.