Pretraga dužnika u prinudnoj naplati


Pretragom dužnika u prinudnoj naplati Centralna banka obezbjeđuje dnevni uvid u podatke o blokadi transakcionih računa svakog pojedinog izvršnog dužnika, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", br. 111/22 od 07.10.2022)