Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 05. 12. 2019. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30. 11. 2019. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.11. 2019. g. bilo je 73.326 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.10. 2019. g. kada je bilo evidentirano 73.103 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,31%. 


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 30.11. 2019. g. bio je 48.170 i u odnosu na stanje od 31.10. 2019. g. kada je bilo evidentirano 48.054 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,24%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30. 11. 2019. g.


Na dan 30.11. 2019. g. u blokadi je bilo 18.105 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.10. 2019. g., kad je bilo u blokadi 17.908 izvršnih dužnika, više za 1,10%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.459 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.10. 2019. g. kad je bilo u blokadi 14.272 privrednih subjekata, više za 1,31%.


U vrijednosnom smislu, na dan 30.11. 2019. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 647.459.398,58 eura, što je u odnosu na dan 31.10. 2019. g., kada je dug iznosio 648.651.990,39 eura, manje za 0,18%. 


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 618.436.235,30 eura, što je u odnosu na dan 31.10. 2019.g., kada je dug iznosio 619.329.904,32 eura, manje za 0,14%.


Važno je napomenuti, da je na dan 30.11. 2019. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 16,99% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 109.975.428,25 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,28% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 38,33% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 248.156.289,45 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30. 11. 2019. g.


Dana 30.11. 2019. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.249 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 36.361.739,63 €  eura što čini 5,62% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 15.856 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 611.097.658,95 eura, što čini 94,38% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr. 
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.