Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 04. 10. 2019. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30. 09. 2019. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.09. 2019. g. bilo je 72.913 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31.08. 2019. g. kada je bilo evidentirano 72.859 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,07%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 30.09. 2019. g. bio je 47.955 i u odnosu na stanje od 31.08 2019. g. kada je bilo evidentirano 48.007 privrednih subjekata, došlo je do smanjenja broja za 0,11%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30. 09. 2019. g.


Na dan 30.09. 2019. g. u blokadi je bilo 17.789 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.08. 2019. g., kad je bilo u blokadi 17.651  izvršnih dužnika, višeza 0,78%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.157 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31.08 2019. g. kad je bilo u blokadi 14.044  privrednih subjekata, više za 0,80%.


U vrijednosnom smislu, na dan 30.09. 2019. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika  iznosio je 649.409.624,58 eura, što je u odnosu na dan 31.08. 2019. g., kada je dug iznosio 662.196.097,47 eura, manje za 1,93%. 


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 620.021.300,73 eura, što je u odnosu na dan 31.08. 2019.g., kada je dug iznosio 632.236.892,98 eura, manje za 1,93%.


Važno je napomenuti, da je na dan 30.09. 2019. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,06°% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 16,35% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 106.199.672,19 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,28% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 37,26% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 241.993.509,16 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30. 09. 2019. g.


Dana 30.09 2019. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2.150 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 42.284.493,72 eura što čini 6,51% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 15.639 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 607.125.130,86 eura, što čini 93,49% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr. 
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk)- „OD’’, komanditno društvo – ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.