Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 05. 04. 2021. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.03.2021. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.03.2021.g. bilo je 77.168 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 28.02.2021.g. kada je bilo evidentirano 76.839 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,43%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekatakoji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na 31.03.2021.g. bio je 50.486 i u odnosu na stanje od 28.02.2021.g. kada je bilo evidentirano 50.347 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,28%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.03.2021. g.


Na dan 31.03.2021.g. u blokadi je bilo 19.063 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 28.02.2021.g. kad je bilo u blokadi 19.033 izvršnih dužnika, više za 0,16%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 15.366 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 28.02.2021.g. kad je bilo u blokadi 15.337 privrednih subjekata, više za 0,19%.


U vrijednosnom smislu, na 31.03.2021.g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 808.894.611,14 eura, što je u odnosu na 28.02.2021.g. kada je dug iznosio 808.817.014,33 eura, više za 0,01%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 782.720.668,42 eura, što je u odnosu na 28.02.2021.g. kada je dug iznosio 782.758.542,41 eura, manjeza 0,005%.


Važno je napomenuti, da je na 31.03.2021.g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 23,65% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 191.329.489,27 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,26% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 43,69% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 353.398.486,38 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.03.2021. g.


Dana 31.03.2021.g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.693 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 114.110.230,81 eura što čini 14,11% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 17.370 izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 694.784.380,33 eura, što čini 85,89% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.