Pokazatelji prinudne naplate


Datum posljednje izmjene: 04. 09. 2020. g. 


1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 08. 2020. g.


U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31. 08. 2020. g. bilo je 75.176 pravnih lica i preduzetnika1, i u odnosu na stanje od 31. 07. 2020. g. kada je bilo evidentirano 75.029 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,19%.


Napominjemo da se podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).


Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.


Ukupan broj privrednih subjekata2 koji se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) vode kao aktivni, a koji u Centralnom registru transakcionih računa imaju aktivne račune na dan 31. 08. 2020. g. bio je 49.320 i u odnosu na stanje od 31. 07. 2020. g. kada je bilo evidentirano 49.231 privrednih subjekata, došlo je do uvećanja broja za 0,18%.


2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31. 08. 2020. g.


Na dan 31. 08. 2020. g. u blokadi je bilo 18.534 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31. 07. 2020. g., kad je bilo u blokadi 18.544 izvršna dužnika, manje za 0,05%. Od ukupnog broja u blokadi je bilo 14.875 privrednih subjekata što je u odnosu na stanje od 31. 07. 2020. g. kad je bilo u blokadi 14.881 privrednih subjekata, manje za 0,04%.


U vrijednosnom smislu, na 31. 08. 2020. g. ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa izvršnih dužnika iznosio je 707.841.171,31 eura, što je u odnosu na 31. 07. 2020. g., kada je dug iznosio 690.429.351,77 eura, više za 2,52%.


Od ukupnog iznosa duga na privredne subjekte odnosi se 656.571.690,07 eura, što je u odnosu na 31. 07. 2020. g., kada je dug iznosio 637.392.288,73 eura, više za 3,01%.


Važno je napomenuti, da je na 31. 08. 2020. g. koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, deset najvećih blokiranih privrednih subjekata, odnosno 0,05% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 18,73% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 132.594.677,13 eura.


Pedeset najvećih blokiranih privrednih subjekata, koji čine 0,27% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 38,35% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 271.465.071,71 eura.


3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31. 08. 2020. g.


Dana 31. 08. 2020. g. u neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1.958 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 79.661.388,21 eura što čini 11,25% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 16.576 izvršna dužnika sa iznosom blokade od 628.179.783,10 eura, što čini 88,74% ukupnog iznosa blokade.


Prilog


1 Pojmom: ,,pravna lica i preduzetnici“ obuhvaćeni su: privredna društva i preduzetnici, NVO, fondacije, udruženja, javni izvršitelji, notari, Ministarstvo finansija kao organ nadležan za primanje, plaćanje i prenos državnog novca, organi lokalne samouprave i dr.
2 U skladu sa Zakonom o privrednim društivima oblici obavljanja privrednih djelatnosti su privredna društva i drugi oblici određeni ovim zakonom, i to: preduzetnik, ortačko društvo (ortakluk) - „OD’’, komanditno društvo - ,,KD’’, akcionarsko društvo - ,,AD’’, društvo sa ograničenom odgovornošću - ,,DOO’’, dio stranog društva. U ovom izvještaju svi navedeni oblici vode se pod nazivom ,,privredni subjekti’’.