Bilateralna saradnja


Centralna banka Crne Gore u kontinuitetu unapređuje bilateralnu saradnju sa ciljem razmjene znanja i iskustava sa nacionalnim centralnim bankama Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i partnerskim centralnim bankama u regionu, kao i međunarodnim finansijskim institucijama.


Bilateralna saradnja, kao vid tehničke podrške, oslanja se na tailor-made pristup kojim se u skladu sa specifičnim potrebama i zahtjevima CBCG kreiraju tematski programi i aktivnosti u direktnom dogovoru sa partnerskom institucijom.


Najčešće se realizuje putem ekspertskih misija predstavnika partnerskih institucija ili studijskih posjeta predstavnika CBCG partnerskim bankama, ali i putem online konsultacija.