Regionalni IPA projekat – faza II


Implementacija druge faze IPA regionalnog projekta pod nazivom „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka – Faza II“ otpočela je 21. septembra 2022. godine. Projektom rukovodi Savezna banka Njemačke, uz podršku Evropske centralne banke i još 19 centralnih banaka ESCB-a.


Cilj programa je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta institucija korisnica, posebno u vidu unapređenja analitičkih alata i politika, kao i prenošenje najboljih međunarodnih i evropskih standarda.


Projekat će trajati 36 mjeseci i realizuje se kroz dvije komponente. Prva komponenta obuhvata radionice i skupove na visokom nivou iz oblasti koje su pokrivene projektom (računovodstvo, SPN/FT, sanacija kreditnih institucija, bankarska supervizija (off-site/onsite), upravljanje gotovinom, komunikacija, EU integracije, zaštita potrošača, finansijska inkluzija i finansijska edukacija, pitanja upravljanja uključujući strateško upravljanje, upravljanje krizama i operativnu otpornost, zeleno i održivo finansiranje, nadzor osiguranja, interna revizija, informacione tehnologije, sprovođenje monetarne politike, platni sistemi, istraživanje u monetarnoj i finansijskoj stabilnosti i statistika). Druga komponenta se realizuje na bilateralnoj osnovi za određene oblasti poslovanja u saradnji sa odabranim partnerskim centralnim bankama ESCB-a.


Započeta bilateralna saradnja sa Narodnom bankom Austrije u oblasti zaštite ličnih podataka


CBCG i HNB započele saradnju u oblasti platnog prometa


Uspješno realizovana bilateralna aktivnost sa Hrvatskom narodnom bankom u oblasti sanacije kreditnih institucija


Započeta realizacija bilateralne mjere u saradnji sa HNB-om u oblasti sanacije kreditnih institucija


Započeta realizacija bilateralne mjere u saradnji sa HNB-om u oblasti statistike finansijskog računa


CBCG u programu jačanja institucionalnih kapaciteta uz podršku ESCB i ECB