Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group


sjedište banke: Bulevar Revolucije 17, Podgorica
dozvola za rad: 0101-72/1-2002 od 18. 12. 2002. g.


Nadzorni odbor

 1. IGOR NOVELJIĆ
 2. DANIEL GYURIS, predsjednik
 3. BERNADETT DANCSNE ENGLER
 4. KALMAN KISS
 5. PÁL GOMBOS
 6. MARIA FOLDVARI
 7. GYORGY SZILAGYI-SCHREINDORFER


Upravni odbor

 1. TAMÁS KAMARÁSI, predsjednik
 2. IVAN VUČINIĆ
 3. SERGEY KAPUSTIN
 4. MAJA KRSTIĆ
 5. NIKOLA PERIŠIĆ
 6. STELA BOŠKOVIĆ
 7. DINO REDŽEPAGIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;
 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);
 5. platni promet sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi s poslovanjem;
 9. depo poslove i
 10. usluge čuvanja u sefovima.

Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. kastodi poslovi – br. rj. 0101-323/9-4 od 29. 07. 2008. g.
 2. depozitarni poslovi – br.rj. 0102-967/4 od 12. 03. 2012. g.
 3. poslovi zastupanja u osiguranju - br. rj. 03-8246-2/2019 od 24. 10. 2019. g.


Rješenjem br.0102-2184/6 od 06. 05. 2015. g. upisana je „Pošta Crne Gore“ AD Podgorica kao agent Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica za pružanje sljedećih platnih usluga:

 • uplate gotovog novca fizičkih lica koje ne obavljaju registrovanu djelatnost i
 • isplate gotovog novca fizičkim licima koje ne obavljaju registrovanu djelatnost.


organizacioni djelovi


FILIJALA Bar, Maršala Tita br.5
FILIJALA Berane, 29. Novembra bb
FILIJALA Bijelo Polje, Tršova bb
FILIJALA Budva, Mediteranska br. 7

FILIJALA Cetinje, V proleterske br. 1

FILIJALA Danilovgrad, Sava Burića br. 1

FILIJALA Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića br. 15
FILIJALA Kotor, Trg od oružja
FILIJALA Nikšić, Trg slobode bb
FILIJALA Pljevlja, Nikole Pašića br. 2
FILIJALA Podgorica, Moskovska bb
FILIJALA Podgorica, Centar, Novaka Miloševa br. 6

FILIJALA Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 45

FILIJALA Podgorica, Delta city, Cetinjski put bb

FILIJALA Podgorica, Bratstva i Jedinstva br. 28

FILIJALA Podgorica, Voli, Josipa Broza Tita bb

FILIJALA Tivat, Ulica palih boraca 22c

FILIJALA Ulcinj, Boška Strugara bb

EKSPOZITURA Bar, SOHO, Bulevar revolucije br. 10A

EKSPOZITURA Golubovci, Cijevna bb

EKSPOZITURA Herceg Novi, Igalo, Sava Ilića br. 42A

EKSPOZITURA Herceg Novi, Meljine Zemunska br. 143

EKSPOZITURA Kolašin, Trg boraca bb

EKSPOZITURA Kotor, Kamelija, Mata Petrovića, Tržni centar Kamelija

EKSPOZITURA Mojkovac, Mališe Damjanovića bb

EKSPOZITURA Nikšić, Njegoševa br. 8

EKSPOZITURA Podgorica, Moskovska HQ, Moskovska 2D

EKSPOZITURA Podgorica, Trg nezavisnosti br. 35

EKSPOZITURA Podgorica, Kralja Nikole 323

EKSPOZITURA Podgorica, Kralja Nikole 21

EKSPOZITURA Rožaje, Maršala Tita bb
EKSPOZITURA Tivat, Magnolija, Trg Magnolije bb

EKSPOZITURA Žabljak, Vuka Karadžića bb
ŠALTER Bijela, Bijela bb (pripada Filijali Herceg Novi)