NLB Banka AD Podgorica


sjedište banke: Bulevar Ivana Crnojevića br. 171, Podgorica
dozvola za rad: 0101-76/1-2002 od 18. 12. 2002. g.


Nadzorni odbor

 1. LILIANA LAPADATONI HULUTA
 2. ARCHIBALD KREMSER, predsjednik
 3. UROŠ JEROVŠEK
 4. MARJANA USENIK
 5. BRANKA PAVLOVIĆ
 6. GORDANA ĐUROVIĆ
 7. IGOR MACURA


Upravni odbor

 1. MARTIN LEBERLE, predsjednik
 2. DRAŽEN VUJOŠEVIĆ
 3. LANA ĐURASOVIĆ


***

Centralna banka Crne Gore je izdala saglasnost da NLB Montenegrobanka AD Podgorica izvrši statusnu promjenu pripajanja Euromarket Banke AD Podgorica, nakon čega je izbrisana Euromarket Banka AD Podgorica iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;
 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);
 5. platni promet sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 8. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 9. depo poslove.


Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. poslovi uslužnog prevoza gotovine za druge komercijalne banke u Crnoj Gori, br. rj. 0102-5156/7 od 06. 03. 2013. g.;
 2. poslovi prodaje potraživanja, br. rj. 0102-1495/3 od 25. 04. 2013. g.;
 3. poslovi pružanja usluga drugom pravnom licu koje će u formi oblika obavljanja privredne djelatnosti DOO biti osnovano od strane NLB d.d. Ljubljana (br. rj. 0102-1254/7 od 03.06.2013. g.) i to:
  - poslovi analize i davanja informacija i savjeta u vezi poslovanja kreditnog dužnika, uključujući i komunikaciju sa dužnicima;
  - računovodstvene usluge, kao i usluge budžetiranja i planiranja;
  - pravni poslovi (sačinjavanje obavještenja o raskidu ugovora o kreditu, obavještenje o početku namirenja, upis obavještenja o početku namirenja i sl.);
  - poslovi kontrole rizika koji se odnose na praćenje i identifikovanje, mjerenje i vrednovanje rizika, kao i rizika likvidnosti;
  - poslovi marketinga, tj. usluge za realizaciju kampanja i svih vrsta oglašavanja u saradnji sa agencijom za zakup medijskog prostora;
  - usluge vezane za poslove koordinacije u vezi refinansirajuće linije i praćenja devizne pozicije;
  - usluge vezane za procjenu nepokretnosti i usluge za građevinsko tehničku zaštitu i
 4. poslovi zastupanja u osiguranju, br. rj. 0102-1933/3 od 01. 04. 2015. g.


organizacioni djelovi


FILIJALA Bar, Maršala Tita br. 24

FILIJALA Berane, Miloša Mališića bb
FILIJALA Budva, Mediteranska br. 19
FILIJALA Budva, Podkošljun bb
FILIJALA Kotor, Trg od oružja br. 365
FILIJALA Cetinje, Balšića Pazar bb
FILIJALA Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića br. 10
FILIJALA Pljevlja, Kralja Petra bb

FILIJALA Podgorica I, Bulevar Ivana Crnojevića br. 171

FILIJALA Podgorica II, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 53

FILIJALA Podgorica III, Bulevar Pera Ćetkovića br. 81

FILIJALA Podgorica V, Drpe Mandića, Podgorica

FILIJALA Podgorica VI, Cetinjski put br. 20
FILIJALA Rožaje, Maršala Tita br. 45-A

FILIJALA Tivat, Palih boraca br. 10
FILIJALA Ulcinj, 26. novembra bb
FILIJALA Nikšić, Novaka Ramova br. 17
FILIJALA Bijelo Polje, Tomaša Žižića br. 8
ŠALTER Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona br. 100, Podgorica
ŠALTER Trg od oružja, Trg od oružja bb, Kotor
ŠALTER Rimski trg, Rimski trg br. 3, Podgorica