NLB Crna Gora DOO Podgorica


sjedište: Džordža Vašingtona br. 102, II sprat / 38, Podgorica

dozvola za rad: 0101-6359-2/2021 od 28. septembra 2021. godine


Odbor direktora:

  1. JEAN-DAVID BARNEZET LIORT
  2. JANJA LINHART
  3. PETRA MEJAČ


Izvršni direktor: GORAN LALIĆEVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

  • poslovi otkupa potraživanja
  • srodni i povezani poslovi sa otkupom potraživanja